תקנון

לפני ביצוע ההזמנה יש לקרוא בעיון את כל הפרטים המופיעים בתקנון זה ולדאוג להעברתם במלואם לידיעת הנוסעות עמכן.

חשוב לזכור כי ביצוע ההזמנה נעשה על ידכן ישירות מול חברת הנסיעות: קשרי תעופה בע"מ (להלן: "חברת הנסיעות").

כל שינוי לאחר ביצוע ההזמנה כרוך בתשלום, לכן חשוב לוודא את כל הפרטים לפני ביצוע ההזמנה.

למען הסר ספק יובהר כי התקנון מנוסח בלשון נקבה מטעמי נוחות בלבד.

תחולה

 • בעת רכישת כרטיס לנופש, מצהירה הנוסעת ו/או מי מטעמה ו/או על נוסעת עימה, כי קראה תקנון זה, הבינה את תוכנו והסכימה להיות כפופה לתנאיו, וכן קראה והסכימה לתנאי חברת הנסיעות המפורסמים באתר זה. לחילופין גם אם לא קראה בפועל את תנאי התקנון ונמנעה מרצונה החופשי מלעשות כן, אין בכך כדי להסיר ממנה את האחריות המלאה להיות כפופה לתנאי התקנון. עוד מצהירה כי היא מוותרת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה הנוגעת לאי ידיעת התקנון על כל תנאיו.
 • הנוסעת מצהירה ומאשרת שתדאג להביא את מלוא פרטי התקנון לידיעת כל הנוסעות עימה ו/או מטעמה, ממש כאילו קראו את התקנון בעצמן וחתימתן על התקנון נעשית בשמן של כל הנוסעות איתן ומחייבת אותן לכל דבר ועניין.


דגשים כלליים

 • הנופש נבנה על בסיס "חבילה מוגדרת מראש". לא ניתן לשנות את מרכיבי החבילה ולא ניתן להוסיף או להפחית לילות שהייה ו/או לשנות טיסות ו/או רמת אירוח. נוסעת שלא תנצל את מלוא ההטבות הכלולות בחבילה לא תקבל כל פיצוי או תחליף בגין כך.
 • ביטול הנופש מכל סיבה יחויב בדמי הביטול המלאים בהתאם לדרישת חברת הנסיעות.
 • לא ניתן לצרף ילדה מתחת לגיל 12.
 • מספר המקומות בכל מחזור מוגבל וההרשמה היא על בסיס "כל הקודם זוכה", לכן ברגע שתתמלא מכסת הנרשמים / החדרים לכל מחזור מבוקש, תיסגר ההרשמה אליו. לקשרי תעופה שמורה הזכות לחזור ולפתוח את הרישום למחזורים מסוימים בהתאם לשיקול דעתה ובהתחשב במספר המקומות הפנויים.
 • לא יתאפשר מעבר של נוסעת ממחזור נופש אחד למשנהו לאחר ביצוע ההרשמה ושליחתה וזאת גם במקרה בו במועד מאוחר יותר יעודכנו מחזורי הנופש הזמינים.
 • פירוט המחזורים והעלויות יפורסמו בנפרד באתר זה.
 • הנופש אינו כולל תשלום עבור שירותים ו/או הוצאות שאינן כלולים בהזמנה כפי שפורסמה באתר המידע והרישום ו/או במסגרת התנאים של חברת הנסיעות. ובכלל כך: אקסטרות בבתי המלון, טיפים למדריך, סבלות, הוצאות אישיות, הוצאות רפואיות וכו'.למען הסר ספק, הנוסעת אחראית לכל התשלומים במסגרת השהייה בנופש, לרבות עבור הנוסעות עימה, ובין השאר בגין טיפולים רפואיים, הוצאות רפואיות, בגין אובדן ציוד, נסיעות, בילויים. יש להצטייד באמצעי תשלום (כרטיס אשראי בינלאומי ומטבע זר), וכל הציוד הדרוש לנוסעת בדיוק כמו ביציאה עצמאית לנופש בחו"ל.
 • מבלי לפגוע באמור לעיל, הנופש הינו על חשבון הנוסעת ובאחריותה לכל דבר ועניין, במתכונת בו יוצאת הנוסעת לחופשה פרטית ביוזמתה, ועליה לדאוג ולטפל בכל נושא ככל שנדרש עבורה ועבור משפחתה, לרבות בגין אובדן מזוודות וציוד, בעיות רפואיות, טיפולים מול חברת ביטוח ותביעות, טיולים ונסיעות, בילויים וקניות וכיו"ב.


דרכון בתוקף ואישור יציאה מהארץ

 • באחריות הנוסעת לבדוק כי הדרכון שלה ושל יתר המצטרפות אליה לנופש בתוקף לפחות 6 חודשים מיום היציאה מהארץ.
 • נוסעות בעלי דרכון שאינו ישראלי, מתבקשות ליידע את קשרי תעופה.
 • באחריות הנוסעת לרשום את שמות הנוסעות עימה באנגלית כפי שמופיע בדרכון, יש לשים לב לשינוי שמות באם היו.
 • הנוסעות או מי מטעמן נדרשות לבדוק טרם הזמנת הנופש אל מול משטרת הגבולות, כי לא עומד כנגדן צו עיכוב יציאה מהארץ ו/או כל מניעה אחרת ליציאתן את גבולות הארץ. באחריותן המלאה של כל הנרשמות לבצע בדיקה זו בטרם ההרשמה והיציאה לנופש.
 • חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד.


נהלי רישום

 • באחריות הנוסעת להירשם לנופש עפ"י הכללים המפורטים בתקנון ובלוח הזמנים שהוגדר ע"י מועדון "חבר" צרכנות

וקשרי תעופה. מועדון  "חבר" צרכנות לא יוכל להבטיח את השתתפות הנוסעת בנופש במידה ולא נרשמה בזמן, מכל סיבה שהיא.

 • הרישום לנופש נעשה באמצעות אתר הרישום בלבד.
 • מועדון "חבר" צרכנות רשאי לשנות את תנאי ההרשמה ו/או דרך הרישום לכל אחד ממחזורי הנופש בכל עת ועפ"י שיקול דעתו הבלעדי.
 • מילוי טופס רישום אינו מהווה אישור הזמנה, אלא רק לאחר הקלדת ההזמנה במערכת וקליטתה, ישלח לעובד SMS ומייל אישור המהווה אסמכתא/ קבלה והזמנה. קבלה זו מהווה את האישור הבלעדי להזמנת הנופש.
 • הליך רכישת הכרטיסים לנופש ישולם אך ורק לאחר אישור הזמנה כמפורט להלן ולאחר שיבוצע תשלום מלא בגין הנופש וכן לאחר שיוצגו הפרטים המזהים של כלל הנוסעות בנופש מטעם הנוסעת (שם מלא, תאריך לידה, נייד, דוא"ל ועוד) ובכפוף לאישור חברת הנסיעות.


אישור הזמנה

 • אישור ההזמנה ישלח לעובדת בדוא"ל לאחר אישור תנאי התשלום ו/או עסקת האשראי. אישור זה מהווה אישור הזמנה רשמי.


המלון

 • חברת הנסיעות אינה יכולה להבטיח כניסה מוקדמת או עזיבה מאוחרת מהחדרים.
 • האירוח במלון ע"ב לינה וארוחת בוקר.
 • במלון קיימים שירותים נוספים הניתנים חלקם או כולם תמורת תשלום נוסף ואינם כלולים בחבילה. יש לברר במלון, טרם כל שימוש, האם השירות כרוך בתשלום נוסף. חברת הנסיעות ומועדון "חבר" צרכנות לא תהינה אחריות לדרישות תשלום בגין שירותים אלו, וכל האחריות לתשלום תחול על הנוסעת בלבד.
 • הנוהג המקובל לכניסה לחדרים בבתי מלון והיציאה מהם הינו כדלקמן : כניסה מהשעה 14:00 ויציאה עד השעה 12:00 בצהריים, וזאת על מנת לאפשר לצוות המלון להכין את החדרים לקראת האורחים החדשים המגיעים למלון. רמת בתי המלון ודירוגם נקבע ע"י משרד התיירות המקומי של כל מדינה ומדינה. חלק מהשירותים המוצעים על ידי בית המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. הנהלת המלון רשאית בכל עת לסגור זמנית אי אלו מהמתקנים או להפסיק מתן שירות כלשהו ואין לחברתנו אחריות למצבים אלה לרבות מיזוג אויר. המארגן אינו אחראי להליכי שיפוץ ובנייה בבית המלון ובסמוך לו. במרבית בתי המלון נדרש תשלום נוסף במקום עבור שירותים מיוחדים ועבור שימוש במתקנים מיוחדים, כמו: סאונה, חדר כושר, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכה וכדומה. בחברת קשרי תעופה לא יתקבלו תלונות במקרים של דרישת תשלום במלון.
 • קשרי תעופה אינה אחראית להפעלתו היומיומית של המלון, לרבות תקינות מערכותיו, שעות הפעלת מיזוג אויר וכדומה.
 • מיזוג אוויר: אנו מציינים בפניך במפורש כי אין הפעלת מיזוג האוויר באחריותנו וכי לא נוכל לשאת באחריות כלשהי להפעלתו גם אם מצוין בתיאור המלון כי המלון מצויד במערכת מיזוג אויר. ההפעלה של המזגנים הינה בשליטת בתי המלון בלבד.


שיבוץ חדרים

 • שיבוץ החדרים נעשה במעמד ביצוע ההזמנה באתר ע"י הנוסעת ובאחריותה. האחריות לבדיקתו המקדימה של המלון, לרבות מיקומו, רמתו ותנאי האירוח בו הינה באחריות הנוסעת בלבד. אי שביעות כאמור, לא תהווה עילה לפיצוי כלשהו או להחזר כספי.
 • חברת הנסיעות תעשה מתוך מחווה של רצון טוב, וככל שהדבר תלוי בה מאמץ סביר על מנת לסייע לבקשות מקובלות של הנוסעות הלוקחות חלק בנופש ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. יחד עם זאת, חברת הנסיעות אינה מתחייבת להיענות לבקשות כלשהן לרבות אישיות (כמו חדר ליד חדר, קומה וכו').
 • אין באפשרותנו להבטיח מראש חדר הממוקם עפ"י דרישות הלקוחה, לא בקומה רלוונטית ולא בצד המבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. קבלת החדרים במלון היא על פי המלאי הקיים.


הגדרת חדרים

 • חדר זוגי – בחדרים זוגיים יש מיטות נפרדות או זוגיות, אך אין כל אפשרות לחברת הנסיעות להבטיח מיטה זוגית או נפרדת אף אם הוזמנה כזו מראש, הדבר נתון לשיקול דעתו הבלעדי של המלון.
 • חדר לשלושה – נהוג להכניס מיטה מתקפלת או ספה נפתחת כמיטה שלישית. לא יתאפשר שינוי על סמך זה במיקום החדר. יובהר כי לחברת הנסיעות ו/או מי מטעמה אין כל שליטה בנוגע לסידורי המיטות בחדרים והכל נתון לשיקול דעתו הבלעדית של המלון.
 • יתכן והמלון יודיע כי חלק מהחדרים אינם תקינים ו/או נדרש להחליפם, והדבר לא יקנה זכות לפיצוי כלשהו. במקרים אלו שומרת חברת הנסיעות שומרת לעצמה את הזכות למציאת חלופה באותה רמת אירוח ומבלי שיהווה הדבר עילה לביטול או לפיצוי כלשהו בגין הנופש כפי שהוזמן.
 • לתשומת ליבך כי טיב החדרים ושירותי המלון הינם באחריות המלון בלבד ולא תהיה להם בגין כך כל דרישה ו/או טענה ו/או תלונה כנגד חברת הנסיעות ו/או מועדון "חבר" צרכנות.
 • חדר לשלושה – יש לשים לב! בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית לחדר זוגי, לעיתים המיטה השלישית הינה מיטה מתקפלת.

שינוי פרטי ההזמנה

 • שינוי / עדכון פרטי ההזמנה יבוצע באחריות הנוסעת ומותנה באישור חברת הנסיעות. שינויים מסוימים אם יתאפשרו, יחויבו בתשלום, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של חברת הנסיעות.
 • החלפת שם נוסעת תתבצע באתר הרישום ובכפוף לתנאי התקנון והוראות חברת הנסיעות.
 • בשום מקרה לא תתאפשר החלפת שמות המשתתפות בנופש 3 ימים לפני מועד היציאה לנופש או פחות מכך. למעט מקרים חריגים מכורח כוח עליון/פטירה/פציעה חמורה חו"ח ובהתאם לאישור חברת הנסיעות.
 • ביצוע שינוי בתאריך היציאה ו/או תמהיל החדר יבוצע על בסיס מקום פנוי בלבד ובהתאם לאישור חברת הנסיעות טרם היציאה לנופש. המשתתפת יודעת כי במידת הצורך יחול חיוב/ קיזוז בהפרשים  עפ"י המחירים.


ביטול הזמנה

 • ביטול הזמנה לנופש יעשה אך ורק בהודעה בכתב לחברת הנסיעות, לרבות במייל ובכפוף לאפשרויות הביטול כקבוע בתקנון ו/או בכל התחייבות אחרת מול חברת הנסיעות ו/או נהלי הביטול שבהתאם לתקנות הגנת הצרכן.
 • דמי ביטול:

במידה ותיאלץ לבטל את הזמנתך, על ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה. ביטול העסקה יבוצע לאחר קבלת הודעה בכתב למשרדנו, והוא כרוך בדמי ביטול, שיחולו לפי הפירוט הבא:

 • במידה ותיאלץ לבטל את הזמנתך, על ההזמנות חלים דמי ביטול מרגע ביצוע ההזמנה. ביטול העסקה יבוצע לאחר קבלת הודעה בכתב למשרדנו, והוא כרוך בדמי ביטול, שיחולו לפי הפירוט הבא:
 • ביטול הזמנה ודמי ביטול:

הודעת ביטול

במידה ותבחר לבטל את הזמנתך עליך לשלוח הודעת ביטול למשרדנו בדואר אלקטרוני בכתובת hever@aviation-links.co.il  

בהודעת הביטול יש לציין שם מלא, מספר זהות ומספר הזמנה.

ביטול עסקת מכר מרחוק כהגדרתה בחוק הגנת הצרכן:

א. כל צרכן רשאי לבטל עסקה בתוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה או מהיום בו נמסר לו מסמך הכולל את פרטי העסקה, ובלבד שהביטול יעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד בו אמור השירות להינתן.

ב. צרכן שהוא אזרח ותיק (בן 65 ומעלה) ו/או אדם עם מוגבלות ו/או עולה חדש (כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן) רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצוע העסקה או מהיום בו נמסר לו מסמך הכולל את פרטי העסקה, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד בו אמור השירות להינתן. האמור כפוף לכך שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה לבין צרכן כאמור (לרבות תקשורת אלקטרונית). לצורך ביטול העסקה, החברה רשאית לדרוש הצגת תעודה המוכיחה שהצרכן הוא אזרח ותיק, אדם עם מוגבלות או עולה חדש.

חיוב בדמי ביטול בגין ביטול עסקת מכר מרחוק מכח חוק הגנת הצרכן:

ביקש צרכן לבטל עסקת מכר מרחוק בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן (המפורטים לעיל), החברה רשאית לגבות ממנו דמי ביטול בכפוף לתנאים הבאים:

א. בוטלה עסקה בשל פגם, אי התאמה, אי אספקת השירות במועד או כל הפרה אחרת של החוזה, לא ייגבו דמי ביטול על ידי החברה.

ב. בוטלה עסקה בנסיבות אחרות (כלומר, לא בשל פגם, אי התאמה, אי אספקת השירות במועד או בשל הפרת חוזה), החברה תגבה דמי ביטול בשיעור של 5% או 100 (הנמוך מביניהם).

חיוב בדמי ביטול בגין ביטול עסקת מכר מרחוק שלא מכח חוק הגנת הצרכן:

ביקש צרכן לבטל עסקה שלא בהתאם לתנאים הקבועים בחוק הגנת הצרכן, יחויב בדמי ביטול בהתאם לסוג המוצר כדלקמן:


דמי ביטול:

עד 30 ימי עבודה לפני היציאה – $100 דמי ביטול לנוסע.

מ- 29 עד 14 ימי עבודה לפני היציאה – 50% מערך ההזמנה.

מ- 13 עד 7 ימי עבודה לפני היציאה – 80% מערך ההזמנה.

מ- 6 עד 0 ימי עבודה לפני היציאה – יחולו דמי ביטול בשיעור 100% מערך ההזמנה.

כל שינוי בהזמנה לאחר ביצועה כרוך בדמי שינוי/טיפול.


 • מבלי לפגוע באמור לעיל, חברת הנסיעות רשאית להודיע על ביטול רישום לסבב תאריכים כלשהו, בין השאר, עקב אי מילוי מכסה מספקת של נופשים לאותו מחזור, במקרה כאמור, תהא הנוסעת זכאית להירשם לתאריך חלופי על בסיס מקום פנוי, ומבלי שתהא לה זכות כלשהי לפיצוי.


תנאי תשלום

 • תשלום בכרטיס אשראי "חבר" המקנה 3% הנחה במעמד החיוב בכרטיס האשראי.
 • הנחת חיוב ו/או תשלומים אינם אפשריים בתשלום בחשבון דולרי.
 • עד 5 תשלומים ללא ריבית.
 • קרדיט עד 12 תשלומים.


טיסות

 • הנוסעת ו/או מי מטעמה המשתתפת בנופש מתחייבת להגיע לטיסה, בשעה הקבועה לכך. כל נזק ו/או עלות ככל שיהיו בגין איחור בהגעה כאמור, אשר יוביל לאי יציאה לנופש ו/או  מהנופש, יחול על הנוסעת לבדה ולחברת הנסיעות אין כל אחריות בקשר לכך.
 • שעות הטיסה וחברת התעופה עשויים להשתנות.
 • הטיסות אינן כוללות אוכל, שתיה והושבה. צ'ק אין יתבצע בשדה התעופה.
 • ביצוע הטיסות: טיסות הינן טיסות שכר מחוץ לנתיב. הטיסות מותנות באישור מנהל התעופה האזרחי, ומופעלות עפ"י תקנות טיסות שכר, רישיון מספר ג/ 86/523 . שעות הטיסה והמוביל עשויים להשתנות. יש גם להגיע לשדה התעופה כ- 3 שעות לפני הטיסה כמצוין בגב כרטיס הטיסה. יש לאשר טיסה 72 שעות לפני מועד הטיסה אלא אם נמסר אחרת. המוביל מתחייב לעשות מיטב המאמצים להוביל את הנוסע ואת הכבודה בזמן מתקבל על הדעת. המוביל איננו ערב לזמנים הנקובים בלוחות זמנים או בכל מקום אחר והם אינם מהווים חלק מחוזה זה. הזכות בידי המוביל, ללא הודעה, להשתמש במובילים או בכלי טיס, ממלאי מקום, ובמקרה הצורך לשנות או להחסיר כל מקום חניה הנקוב בכרטיס. לוחות הזמנים ניתנים לשינוי ללא כל הודעה. דינים אלה מתירים לחברות התעופה ו/או למארגן בהתאם לשיקולים מקצועיים ואופרטיביים לערוך שינויים במועדי המראה ו/או הנחיתה, בשדות התעופה להמראה ו/או נחיתה, כמו כן לערוך נחיתות ביניים ע"פ הצורך וכל זאת לעיתים ללא כל הודעה מוקדמת מראש על כך.


שדות תעופה/חברות תעופה

אין החברה אחראית לנהלי ביטחון ו/או בטיחות ו/או נהלי עליה למטוס, החלים בשדות התעופה וחברות התעופה השונים בעולם. לרבות איסור העלאת מכשירי חשמל, מצלמות, מוצרי טואלטיקה וכד'. הרשימה לעיל מהווה דוגמה בלבד ואינה בגדר רשימה ממצה.


תובלת הכבודה

14.1. תובלת המזוודות והמטען הינה באחריות הבלעדית של חברת התעופה [ להלן "המוביל"] המבצעת בפועל את התובלה, דבר אשר מעוגן באמנת ורשה ואמנות בינלאומיות נוספות ולא נמצא בתחום אחריות של "המארגן".

14.2. יובהר כי "קשרי תעופה" אינה  אחראית בגין חיוב  עבור כבודה ו/או משקל כבודה עודף. על הנוסע להתעדכן ישירות באתר חברת התעופה שבה מבוצעת הטיסה.


בקשות מיוחדות

נדגיש כי במקרה של בקשות מיוחדות כגון: ארוחות מיוחדות בטיסה, מקומות ישיבה במטוס, כיסא גלגלים, קלנועית, הינם בגדר של בקשה בלבד ואין באפשרותנו להבטיח ביצועם מראש. VIP/ ציוד מיוחד לתינוקות, סוג מיטות, חדרים מקושרים / צמודים הינם בגדר בקשה בלבד ואין באפשרותנו להבטיח ביצועם מראש.


הגבלת אחריות

 • חברת הנסיעות או מי מטעמה רשאית לשנות בכל עת, מכל סיבה שהיא ועפ"י שיקול דעתה הבלעדי את תכנית הנופש, בית המלון, האירועים וכן כל מוצר ו/או שירות אחר המתקיימים ו/או מסופקים במסגרת הנופש, בין על ידה ובין באמצעות אחר. חברת הנסיעות אינה מתחייבת לפעילות ו/או סיוע כלשהו נוסף מעבר למפורט בהזמנת החבילה וככל שתבוצע פעילות נוספת ו/או תינתן אפשרות להסעות מהמלון לאתרים שנים, הדבר יעשה כמחווה של רצון טוב, מבלי להקנות לנוסעת זכות כלשהי ובהתאם לתנאים שתקבע חברת הנסיעות.
 • חברת קשרי תעופה בע"מ ו משמשת כמקשרת וכמתווכת בלבד בין הנוסעות לבין מפעילי וספקי השירותים כגון: חברות תעופה, בתי מלון, מסעדות, מדריכים מקומיים, חברות הובלה ואוטובוסים ושירותי קרקע אחרים. אין אנו אחראים בכל צורה שהיא לתקלות, לשיבושים, עיכובים ונזקים אחרים אשר עלולים להיגרם מאי ביצוע ו/או ביצוע חלקי ו/או ביצוע לקוי, של שירות כלשהו המוצעים  על ידי ספקי השירותים או מטעמם. אנו כמארגן איננו אחראים לנזקים הנגרמים לנוסע כגון נזקי גוף, מחלות, נזק למטען ו/או כל נזק ישיר או עקיף שעלול להיגרם לנוסע במהלך הטיסה ו/או שהייתו בחו"ל עקב תאונה, מעשה אלימות, שוד, גניבה, אשפוז, הריון- בכפוף למדיניותה של כל חברת תעופה זו או אחרת [נדגיש כי יש חב' תעופה המתנות טיסה מעל שבוע 26, באישור רופא [בשפה האנגלית] בכפוף למדיניות של כל חברת תעופה זו או אחרת], הוצאות רפואיות, אובדן מטען ו/או מסמכים ו/או כרטיסי טיסה ו/או דרכון וכיו"ב.
 • מוצהר ומובהר כי מועדון "חבר" צרכנות משמש כמתווך בלבד בין הנוסעות המשתתפות בנופש ו/או מי מטעמן, לבין ספקי השירות השונים, לרבות חברת הנסיעות, מובילים אוויריים, אמצעי תחבורה, בתי מלון, מזון וכיו"ב. מובהר בזאת מפורשות כי למועדון "חבר" צרכנות אין יכולת להשפיע על מעשיהם ו/או מחדליהם של ספקים אלו ולפיכך, מועדון "חבר" צרכנות לא ישא באחריות כלשהי לכל נזק מכל סוג שהוא, בין ישיר, בין עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם לנוסעת ו/או למשתתפת בנופש ו/או למי מטעמה ו/או לכל צד ג' שהוא. במהלך הנופש ו/או כתוצאה ממעשה או מחדל של אחד הספקים, לרבות אך ללא הגבלה מועדון "חבר" צרכנות וחברת הנסיעות אינן אחראיות לכל אובדן, גניבה, פציעה או נזק מכל סוג שהוא שנגרמו במהלך הנופש, לפניו ולאחריו, לרבות במתחמי הנופש או מחוץ להם ו/או בדרך אליהם. למען הסר ספק, אחריות כל נוסעת ו/או משתתפת בנופש תחול כמו במקרה בו הוזמן הנופש על ידה ישירות מול חברת הנסיעות עצמאית באתר חברת הנסיעות. מבלי לפגוע באמור לעיל, מועדון "חבר" צרכנות, לא יהיה אחראי לשיבושים ו/או תקלות שיחולו באספקת הנופש ו/או השירותים הניתנים בו ו/או במידע שנמסר לגביו.
 • הנוסעות מחויבות לערוך ביטוח נסיעות לחו"ל מטעמה ועל חשבונה ובכל מקרה מובהר כי כל פעילותן של המשתתפות במסגרת הנופש ו/או בקשר עם הנופש, הינה באחריותם האישית והבלעדית של המשתתפות. כן מובהר כי תנאי הפוליסה ובכלל כך עלות השתתפות עצמית במקרה של פינוי או טיפול רפואי או כל מקרה אחר בהתאם לתנאי הפוליסה, תחול על הנוסעת בלבד. האחריות לשימוש והפעלת הפוליסה ומימושה בעת הנופש ולאחריו תחול על הנוסעת בלבד, וכל סיוע בעניין של חברת הנסיעות הינו מתוך רצון טוב ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 • המשתתפות בנופש ישאו באחריות כל נזק מכל סוג שהוא, בין ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, שיגרם לכל צד ג' כלשהו במהלך הנופש. כתוצאה ממעשה או מחדל של המשתתפת ו/או מי מטעמה, ובכלל זה כל נזק מכל סוג שהוא שיגרם למתקני המלון או החדר בו תשהה בעת הנופש, ישולם ישירות על ידי הנוסעת למלון.
 • בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין התקנון לבין כל פרסום אחר, בכתב או בעל פה מכל סוג שהוא, תגברנה הוראות תקנון זה והן אשר תקבענה.


כוח עליון

המארגן יהיה פטור מאחריות כלפי הנוסעים בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכנית החופשה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרם במישרין ו/או בעקיפין מכח עליון, שביתות, סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מזג אויר, מרי אזרחי, מלחמה, מבצע צבאי, פלישה, מרד, מגיפות, מחלות, חרם, מעצרים, תקלות טכניות או כל פעולה של כח עליון שמעבר לשליטת המארגן בין אם צפוי ו/או בלתי צפוי. המארגן מציע לנוסע לבטח את עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי נרחב המכסה את הנזקים וכל האירועים המתוארים לעיל. חברת קשרי תעופה שומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל כל טיסה ו/או טיול ו/או חבילה במידה ומספר הנרשמים אינו מצדיק את אספקתו של המוצר אותו רכשו הנוסעים ו/או מכל סיבה אחרת לבטל ו/או להחליף כל מוצר אשר נרכש ע"י הנוסעים במסגרת השירותים המוצעים וזאת אף ללא הודעה מוקדמת. מוסכם בזאת שכל תביעה ו/או טענה ו/או תלונה של נוסע כנגד חברת קשרי תעופה בע"מ תובא בפנינו בכתב לא יאוחר מתוך 30 יום לאחר חזרת הנוסע ארצה.


תחום שיפוט

מוסכם ומוצהר בזאת כי עצם הרשמתם של הנוסעים במשרד נסיעות ו/או אצל סוכן נסיעות כלשהוא ברחבי הארץ, לא תקנה סמכות שיפוטית מקומית בבתי המשפט שהאזור שיפוטם נמצא משרד הנסיעות. הואיל ומרכז הפעילות של חברת קשרי תעופה בע"מ הוא בתל אביב, מוסכם בזאת כי בכל מקרה של סכסוך ו/או תביעה ו/או מחלוקת שיהיו למי מהצדדים אחד כלפי השני, תהייה לבית המשפט בתל אביב/יפו בלבד סמכות מקומית ייחודית לדון בעניין.


קבלת מסמכי נסיעה

על הנוסעת לבדוק את חומר הנסיעה, מיד עם קבלתו מסוכן הנסיעות המטפל, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיה ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.


אזהרות מסע

הנך מתבקשת להיכנס לאתר האינטרנט של משרד החוץ על מנת להתעדכן במידה ויש התרעות מסע ככל שישנן לארץ היעד שלך כתובת האתר:

WWW.MFA.COV.IL/MEFAEB/SHERUT/TRAVEL20% ADVISORY


נשים בהריון

חובה להצטייד בטופס אישור לטיסה מהרופא המטפל!


מזג האוויר

חברת קשרי תעופה אינה יכולה להתחייב על תנאי מזג האוויר השוררים בחופשה הנדונה.


מניין הימים

במניין הימים מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה שהינם ימים חלקיים בלבד. זמני היציאה וההגעה מ/ ל ישראל נתונים בידי חברת התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים את הימים במלואם.


שער המרה

שער ההמרה ממטבע חוץ למטבע ישראלי יהיה שער מכירה (העברות והמחאות) הגבוה כפי שנקבע על ידי בנק בישראל בסוף יום העסקים הקודם ליום ביצוע העסקה.

לפרטים והזמנות